Çocuk Terapisi Nedir ?

Her çocuk büyüme süreçlerinde gelişimsel, davranışsal ve duygusal bazı sorunlar yaşayabilirler. Her çocuğun mizacı, sosyal çevresi, yetiştiriliş tarzı, biyolojik özellikleri, olaylara karşı hassasiyetleri ve olaylarla baş etme stratejileri farklı olduğu için sorunlardan farklı bir şekilde etkilenirler. Aynı olaya maruz kalan çocuklarda farklı problemler görünebilir. Çocuk Terapisi çok hassas bir alandır.

Çocuklar kendilerini yetişkinler kadar iyi ifade edemezler. Anlaşılmak istendikleri zaman sorunlarını uygunsuz davranışlarla ifade etmeye çalışabilirler. Aileler bu durumun bir sorundan dolayı olduğunu fark etmeyebilirler . Uygunsuz davranışların altında yatan sorunları öğrenmek ve sorunun giderilmesi için çocuk psikolojisi alanında eğitim almış uzman kişilerle iletişime geçmeleri gerekir. Genellikle 4-10 yaşlardaki çocuklar , çocuk terapisi alanında değerlendirilmelidir.

Çocuk Terapisi, çocukların gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan terapi türüdür. Çocukların yaşadıkları zorluklarla baş etmekte zorlandıklarında ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklarla ilgili terapi desteğine başvurulduğu gibi herhangi bir problem yaşamadıkları zamanlarda da terapi desteğine başvurabilirler. Çocuğun sağlıklı gelişimi için bir terapistin gözlemine ihtiyacı vardır. Çocuk terapistleri, aile ile çocuk arasında köprü görevi görürler. Ebeveynlere sorunun ne olduğunu bildirirler ve sorunu nasıl giderebilecekleri konusunda yardımcı olurlar.

Çocuk Terapisi, çocukla birebir yapılan gerektiği yerlerde aileden destek alınan daha çok oyun tabanlı bir süreçtir . Çocuğun farklı değerlendirme araçlarının kullanımıyla ihtiyacı belirlenir. Çocuk ve ailesi bu süreçte aktif bir şekilde rol alır. Çocuk Terapisi, Oyun terapisi ve Filial terapiyi içerir. En etkili yöntem oyun terapisidir . Çocuğa oynatılan her oyunun bir amacı ve iyileştirici bir yönü vardır. Farklı oyunlar oynatılarak hem çocuğun terapist ile arasındaki güven kurulur hem de sorunlar çözülür. Siz de çocuğunuzda gelişimsel, davranışsal ve duygusal açıdan bir problem görüyorsanız geciktirmeden bir uzmanın desteğini alın. Unutmayın ki yetişkinlik yıllarında ortaya çıkan ruhsal sorunların kaynağı çocukluk çağında çözülmemiş sorunlardan kaynaklanır.

Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için çocuk alanında eğitim almış Çocuk psikologlarına yada pedagoğa başvurmalısınız . Çünkü sağlıklı gelişmeyen çocukların yaşadıkları psikolojik sorunlar ileride farklı psikolojik rahatsızlıklara dönüşebilir. Böyle bir sorun olmaması adına psikolojik destek alabilirsiniz çocuğunuz için.

Çocuk Terapisi’nin faydaları

1) Gelişimsel Bozuklukları belirler ve sorunu giderici bir yol izler.

2) Korkular ve Kaygılardan kaynaklı problemleri çözer.

3) Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite sorunlarını ortadan kaldırır.

çocuk terapisi oyun terapisi çocuk psikolojisi
çocuk terapisi oyun terapisi çocuk psikolojisi

4) Konuşma problemleri çözülür yada en aza indirilir.

5) Davranış Bozuklukları belirlenir ve sorunla başa çıkabilecek yöntemle sorun giderilir.

6) Çocuklara tuvalet eğitimi kazandırılır

7) Travma ve yas’ tan kaynaklı sorunlar bulunur. Soruna uygun tedavi yöntemi uygulanır .

8) Depresyon,uyku bozukluğu,takıntılar,içe kapanma,uyum problemleri,yeme problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Çocuk Terapisinde Kullanılan Yöntemler

Psikoterapi: ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme tekniğine verilen addır.

Dışavurumcu Sanat Terapisi: Bu terapi yaratıcılık ile psikoterapiyi kendini keşfetme ve anlama noktasında buluşturur.

Travma Terapisi: Travmatik deneyimle yaşamsal bütünlüğü bozulmuş, kendine ve dünyaya güveni sarsılmış, inancını kaybetmiş ve işlevselliği bozulmuş kişilerin hayatlarını yeniden anlamlı düzeye çıkarmasını sağlayan yöntem.

Oyun Terapisi

• Çocuklar oyun oynamayı reddetmezler. Bu yüzden onlar için en eğlenceli terapi yöntemlerindendir.

•Onlar oyun oynarken sadece eğlendiklerini düşünürler fakat oyun terapisi çocuğun bilişsel, duygusal ve davranışsal açılardan gelişmesini sağlar.

•Çocuklar duygularını oyun ile aktarır. Oyun sayesinde olumlu hemde olumsuz duyguları aktarma fırsatı bulurlar. Bu nedenle oyun çocukların hayatı öğrenme ve iletişim kurabilme becerilerini artırır.

•Oyun terapisi çocukların rahatlamasına yardımcı olur ve empati kurabilme becerisini geliştirir.

Oyun Terapisinin Tarihçesi

çocuk terapisi oyun terapisi çocuklara nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi
çocuk terapisi oyun terapisi çocuklara nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi

•1900’lardan itibaren kullanılan psikoterapi yöntemlerinden birisidir. Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak 2 çeşit oyun terapisi vardır. Yönlendirilmiş oyun terapisi ile çocuğa direktif verilerek oyun oynaması sağlanır.

•Yönlendirilmemiş oyun terapisinde ise oyunun kaptanı çocuktur. Oyunu kendi yönelterek oynar.

•Çocukların duygularını ve yaşadıkları sorunları dışa vurma fırsatı vererek bunlarla yüzleşmesini ve çözüm yolu bularak baş etmesine yardımcı olur.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi:Sorunun yaşandığı şimdiki ana ve sorunun kaynaklandığı geçmiş zaman odaklanmaktansa sorunun çözülme ihtimali olan gelecek zamana odaklanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here