Psikoloji Nedir ?

 

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz bir kavram. Gündelik hayatımızda çoğu yerde duyuyoruz. Peki nedir psikoloji sözlük anlamı ile günlük hayatımızdaki yeri aynı mıdır?

Psikoloji dediğimiz kavram aslında zihnimizde oluşan düşüncenin davranışa dönüşme durumudur. Bu davranışları inceleyen bilim dalıdır.

Düşüncelerimiz  davranışlarımız bize neyi gösterir. Aslında iki kavrama baktığımız zaman düşüncelerimiz davranışlarımızın aynası olarak düşünebiliriz. Davranışlarımız düşünceyi düşünce davranışı etkiler ikisi de bir bağlamdır hayatımızda.

Şunu da unutmamak gerekir düşüncelerimiz ne kadar sağlıklı olursa davranışlarımızda o kadar sağlıklı ilerler. Olayın aslına baktığımız zaman hayat bir serüven ve biz serüvenin içindeyiz. Yaşam ve ölüm arasında kalan süre bizim her şey bize ait. Hayatı bir araba gibi düşünebiliriz. Yol nasıl olursa olsun direksiyonda biz olduğumuz sürece yolun nasıl olduğunun bir önemi yok aslında çünkü güç bizde.

İnsanları ayakta tutan şeylerin başında inanışlar gelir. Tarih boyunca insanoğlu sürekli bir  şeylere inanmış bu bağlamda inanarak kendinde güç hissetmiş ayakta kalmış. Peki inandıklarımız inanışlarımız her zaman doğru mudur? Bizi aslında çeşitli ruhsal sıkıntılara sokan şeylerin başında yanlış olan otomatik düşüncelerimizdir, bu otomatik düşünceler aslına baktığımız zaman atalarımızdan gelen karma enerjide saklıdır. Evren bizim düşünmek hareket etmek davranmak gibi eylemler aslında bizi biz yapan şeylerdir. Kısacası şöyle bir şema oluşturabiliriz günlük yaşamımızda da etkili olacaktır;

Olumlu Düşünmek

Olumlu düşünmek hayatımızın her döneminde bize daha fazla kapı açacaktır. İyilik gibi düşünmek gerekir. Olumlu olmak olumluyu çağırmaktır esasen baktığımız zaman.

Bardağın dolu tarafından bakmak

Bu durum aslında çoğumuz için zor bir cümledir. Zor cümleden ziyade hayatımızla bu cümleyi ne kadar içselleştirebiliyoruz ona bakmalıyız. Evet kötü bir olay yaşadım. Dolu tarafından bakmakta aslında alt metni olumlu tarafından bakmak demek. Bu durumu biraz daha hayatımızda içselleştirdiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissedeceğiz.

Unutmamalıyız arabanın direksiyonunda bir başkası yok biz varız bu hayat bizim. Güç bizde Eğer ruhumuza yani psikolojimize iyi bakarsak bedenimize de iyi bakmış oluruz. Psikoloji aslında bilimselliğin yanında bu tarafı da vardır.

Bir de APA’nın profesyonel psikoloji tanımlamasına yer verelim.

 

APA, profesyonel psikolojide beş yeterlilik tanımaktadır:

 

Psikofarmakoloji

psikoloji Klinik nöropsikoloji Klinik sağlık psikolojisi Psikolojide Psikanaliz Okul psikolojisi Klinik Psikoloji Klinik çocuk psikolojisi Psikolojik danışma Endüstriyel örgütsel psikoloji Davranışsal ve bilişsel psikoloji Adli psikoloji Aile psikolojisi Profesyonel geropsikoloji Polis ve kamu güvenliği psikolojisi Uyku psikolojisi
psikoloji Klinik nöropsikoloji Klinik sağlık psikolojisi Psikolojide Psikanaliz Okul psikolojisi Klinik Psikoloji Klinik çocuk psikolojisi Psikolojik danışma Endüstriyel örgütsel psikoloji Davranışsal ve bilişsel psikoloji Adli psikoloji Aile psikolojisi Profesyonel geropsikoloji Polis ve kamu güvenliği psikolojisi Uyku psikolojisi

Alkol ve diğer psikoaktif madde kullanım bozukluklarının tedavisi

Ciddi akıl hastalığının değerlendirilmesi ve tedavisi

Spor psikolojisi

Kişilik değerlendirmesi

Ancak psikolojinin geniş kapsamı burada bitmiyor. Aslında, APA üyeleri tarafından bulunan 54 bölümden ve psikoloji çıkar grubundan daha azı yoktur. Birçok bölüm psikolojinin alt disiplinlerini temsil ederken, diğerleri travma veya yaşlanma gibi güncel konulara odaklanır. Psikologlar, kariyerlerini araştırır ve sıklıkla kariyerlerine odaklanırlar; örneğin:

 

Bağımlılıklar

Otizm

Bipolar bozukluk

Zorbalık

Yeme bozuklukları

ahlâk

Nefret suçları

İnsan hakları

Çocuklar ve medya

Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel

Yarış

Sosyo-ekonomik durum

Gençler

Stres

Şiddet

Bu durumları içerisinde barındıran sebep olan şizofreni psikolojik rahatsızlığımıza göz atın.

Profesyonel Psikolojide APA Tanınan Uzmanlıklar

Psikoloji çalışması ve pratiği, tıp, sosyoloji, biyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi birçok disiplinin yanı sıra, bu yüzden pek çok alt uzmanlığın bulunmasının nedenidir. Amerikan Psikologlar Birliği, profesyonel psikolojideki aşağıdaki özellikleri tanır:

 

Klinik nöropsikoloji

Klinik sağlık psikolojisi

Psikolojide Psikanaliz

Okul psikolojisi

Klinik Psikoloji

Klinik çocuk psikolojisi

Psikolojik danışma

Endüstriyel örgütsel psikoloji

Davranışsal ve bilişsel psikoloji

Adli psikoloji

Aile psikolojisi

Profesyonel geropsikoloji

Polis ve kamu güvenliği psikolojisi

Uyku psikolojisi

Rehabilitasyon psikolojisi

 

Psikolojide Bazı Uzmanlık Alanları

 

Klinik Psikoloji

Bu uzmanlık alanı ve teoriyi pratikle bütünleştirir. Klinik düzeydeki psikoloji, refah ve kişisel gelişimlerini ilerletmek amacıyla hastalar arasındaki sıkıntı veya disfonksiyonu anlamak, tahmin etmek ve azaltmak için bilimsel bulgularla tedavi etmeyi içerir.

Klinik psikoloji, biyolojik, psikolojik, entelektüel, duygusal ve davranışsal yönleri ve faktörleri içeren, insan performansının tüm yönlerini inceler.

 

Klinik psikoloji psikolojik değerlendirme ve psikoterapiyi içerir, ancak klinisyenlerin başkalarının yanı sıra adli tanıklık, araştırma ve eğitim konusundaki uzmanlıkları da bulunur.

 

Klinik Psikologların Çalışmaları Alanları Şunları içerir:

 

Herhangi bir sayıda tanı ve müdahaleyi düşünmek

Yaşam boyu psikopatoloji ve ruh sağlığı konularını anlama

Verileri standart değerlendirme önlemleriyle entegre ederek hastaları değerlendirme

Alanında profesyonellere psikopatoloji ile ilgili danışmanlık yapmak

Araştırma yapmak ve bilimsel verileri ve psikolojik araştırma çalışmalarını gözden geçirmek

Gelişim Psikolojisi (Klinik Çocuk Psikolojisi)

Yaşam boyunca ölümden ölüme kadar yaşam boyunca meydana gelen psikolojik değişimleri içerir, ancak bu psikoloji alanı aslen bebeklik ve çocukluk dönemine odaklanmıştır. Gelişim psikolojisinin kapsamı, motor beceriler, problem çözme, dil edinimi ve kimlik oluşumu gibi yaşam boyu değişen psikolojik faktörleri içerir.

 

Gelişim psikologları, zihinsel yapıların öğrenmeyi nasıl etkilediğini, çevresel faktörlerin gelişmeyi nasıl etkilediğini veya bir kişinin özelliklerinin gelişimini inceleyebilir. Daha geniş bir ölçekte, gelişimsel psikoloji, zaman içinde kültürlerdeki veya popülasyonlardaki değişiklikleri açıklamaya çalışır.

 

Gelişim psikologlarının araştırması, aşağıdaki konular da dahil olmak üzere geniş kapsamlıdır:

 

Nörobiyolojik gelişim

Duygusal ve sosyal gelişim

Bilişsel-entelektüel gelişim

Dil edinimi

Gelişim psikologları çoğu zaman akademik ortamlarda, kliniklerde, okullarda ve hastanelerde çalışırlar.

 

Kavramsal Psikoloji

Diğerleri arasında nasıl öğrendiğimizi, nasıl iletişim kurduğumuzu ve nasıl düşündüğümüzü araştırır. Bu nedenle, bu psikoloji disiplini gibi içsel zihinsel süreçleri anlamayı içerir.

 

Algı

muhakeme

Dil

Karar verme

Bellek

Kavramsal gelişim

Bilişsel psikolojinin özü, istihbarat çalışmasını veya insanların nasıl bilgi edindiğini, işlediğini ve sakladığını içerir. Güncel bilişsel psikoloji çalışması, beyni karmaşık bir hesaplama sistemi olarak görmeyi içerir.

 

Adli Psikoloji

Psikolojinin en hızlı büyüyen alanlarından biridir. Ceza soruşturmasına ve hukuka psikolojik ilkelerin uygulanmasını içerir. Adli psikologlar mesleğini cezaevi ve hukuk mahkemelerinde, avukatlarla, suçlularla, ailelerle ve tanıklarla birlikte ve rehabilitasyon merkezleri, hapishaneler, hapishaneler ve polis departmanları gibi yerlerde çalışırlar.

psikoloji Klinik nöropsikoloji Klinik sağlık psikolojisi Psikolojide Psikanaliz Okul psikolojisi Klinik Psikoloji Klinik çocuk psikolojisi Psikolojik danışma Endüstriyel örgütsel psikoloji Davranışsal ve bilişsel psikoloji Adli psikoloji Aile psikolojisi Profesyonel geropsikoloji Polis ve kamu güvenliği psikolojisi Uyku psikolojisi
psikoloji Klinik nöropsikoloji Klinik sağlık psikolojisi Psikolojide Psikanaliz Okul psikolojisi Klinik Psikoloji Klinik çocuk psikolojisi Psikolojik danışma Endüstriyel örgütsel psikoloji Davranışsal ve bilişsel psikoloji Adli psikoloji Aile psikolojisi Profesyonel geropsikoloji Polis ve kamu güvenliği psikolojisi Uyku psikolojisi

Adli psikologlar çalışmalarını araştırmalara, kolejlere, üniversitelere ve devlet kurumlarına çalışarak insan davranışlarının kriminoloji ve hukuk sistemindeki etkileşimini incelerler.

 

Adli psikologların çalışmaları genellikle şunları içerir:

 

Mahkeme ifadesi vermek

Psikolojik değerlendirme yapmak

Mahkeme kararıyla değerlendirme yapılması

Mahkumların akıl sağlığı gereksinimlerine katılmak (tarama, terapi grupları, yatan hasta turları vb.)

Cezaevi personeli, mahkum avukatları, mahkeme sistemleri ve mahkeme savunucuları ile danışmanlık

Polis departmanlarına danışmanlık veya kriz yönetimi hizmeti vermek

Mesleki Psikoloji (Endüstriyel-Örgütsel Psikoloji)

Mesleki psikoloji (genellikle endüstriyel örgütsel (IO) psikolojisi), kuruluşların nasıl işlediğini ve bu kuruluşlardaki kişilerin nasıl davranıp çalıştıklarını inceler. Mesleki psikolojinin nihai amacı, çalışanlar veya çalışan grupları arasında optimum verimlilik ve memnuniyet sağlamaktır.

 

Mesleki psikologlar genellikle hizmetlerini büyük şirketlere veya organizasyonlara sunarlar. Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticiler çoğu zaman meslek psikologlarının yardımını, genellikle danışman olarak çalışanın tutulması, şirketin morali veya genel verimlilik ile ilgili özel veya geniş sorunları çözmeye çağırır.

 

İş dünyası liderleri, organizasyonel gelişim veya liderlik eğitimi gibi herhangi bir sayıda ilgili iş konusunda yardım isteyebilir veya birleşme veya devralma gibi değişim dönemlerinde mesleki psikologların uzmanlığını kullanabilirler.

 

Klinik Nöropsikoloji

Klinik Nöropsikoloji, beyin hastalıkları veya yaralanması olan hastaların değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Nöropsikologlar, beyin anatomisi ve nörolojik hastalıklar dahil olmak üzere beyni derin bir şekilde anlarlar. Bu, nöropsikolojiyi özellikle askerler ve savaş gazileri arasında çok yaygın olan travmatik kafa yaralanmalarının psiko-davranışsal etkilerini anlama ve ele alma girişimleriyle ilgili hale getirmiştir. Nöropsikologlar, futbolcularda ve tekrarlayan kafa travması geçiren diğer sporculardaki CTE (kronik travmatik ensefalopati) ile ilgili araştırmalarda ön sırada yer almıştır.

 

Klinik nöropsikologlar bilişsel engelli hastaları değerlendirmek, yönetmek ve tedavi etmek için nöropsikolojik testler kullanırlar. Klinik pratik dışında, nöropsikologlar geniş gruplar halinde araştırma yapar ve bilişsel engelli olanları sağlıklı beyinleri olanlarla karşılaştırırlar.

 

Nöropsikologlar, politika planlamada ve fiziksel terapistleri, meslek terapistlerini içeren multidisipliner bir sağlık ekibiyle birlikte çalıştıkları herhangi bir sayıda rehabilitasyon ortamlarında belirli toplumlarla (örneğin, çocuklar, yaşlılar, belirli kültürler vb.) Çalışabilirler ve konuşma patologları.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here