ZEKA TESTi

Zeka testi nedir? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Hangi durumlar da yapılır? Zeka testleri nelerdir? Zeka testlerinin örnekleri nelerdir?

Zeka

Zeka Testi,Zeka Binet, Testi Wechsler ,Testi Zeka ,Testlerinin Tarihçesi, Zeka, IQ Testi, Zeka Nasıl Gelişir, Zeki İnsan Nasıl Olur, Zeka ve Akıl İlişkisi
Zeka Testi,Zeka Binet, Testi Wechsler ,Testi Zeka ,Testlerinin Tarihçesi, Zeka, IQ Testi, Zeka Nasıl Gelişir, Zeki İnsan Nasıl Olur, Zeka ve Akıl İlişkisi

İnsanın düşünme, algılama, sonuç çıkarma, soyutlama, öğrenme, yeni durumlara uyum sağlama gibi yeteneklerinin tümüdür. Zeka testleri ise bireylerin yeteneklerini ölçüp diğer bireylerle karşılaştırma amacıyla ortaya çıkmıştır. Zeka testlerinin değerdirilmesi olası olsa da tam bir sonuç almak tam anlamıyla mümkün değildir

Zeka Testlerinin Tarihçesi

Tarihte m.ö yıllarda dahi zeka testinde ilgili amatör çalışmalara rastlamak mümkündür fakat 19. yüzyılda psikoloji bir bilim dalı olarak gelişmeye başladığında bireysel özelliklerin ve insanlar arasındaki farklılıkların ölçümüne olan ilgi arttı. 1879 yılında Wundt, Leipzig’de ilk psikoloji laboratuvarını kurarak basit işlevleri nesnel olarak ölçmeye başladı. Yapılan deney ve zeka testi pratikte pek yararlı değildi ve istenilen sonuçlara ulaşılamıyordu.

Uygulamada yararlı olan testlerin temelini 1904 yılında Fransa’da Alfred Binet atmıştır. Binet, normal ve yetersiz düzeyde ki çocuklar arasındaki farklılıkları ölçmek için çeşitli ölçümler yaparak Simon’la beraber ilk pratik zeka testi sayılabilecek testi geliştirdi. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya savaşı ile birlikte zeka testlerinin geliştirilmesine ve kullanılmasına hız verildi. Her birey gelişen veya gelişmeyen bir potansiyelle doğar. Binet testleri bu potansiyel hakkında çok dolaylı bilgi verebilir. Potansiyeli ancak eylem, davranış şeklinde gözleyebilir ve ölçebiliriz. 

Zeka Testlerinin Psikolojik Değerlendirmesi

Zeka tesleri psikolojik değerlendirme önemli bir yer tutar. Bu zeka testi davranış örneklerinin standart ve nesnel ölçümüdür. Test sonuçları bize bir insanın davranışlarından örnekler verir ve bunu başka bir insanın ya da aynı bireyin değişik bir zamandaki davranışlarıyla kıyaslama olanağı sağlar. Örneğin kandaki herhangi bir maddenin miktarı nasıl kandan örnek alınarak ölçülüyorsa; psikologlar da bir çocuğun sözcük dağarcığını ya da göz-el koordinasyonunu, temsil sözcük örnekleriyle ve motor testleriyle ölçer.

Zeka testinde zeka gibi karmaşık bir özellik yalnızca bir seri labirentle ölçülmek isteniyorsa bu son derece yetersiz bir test olur. Zeka testleri ilgilenilen zihinsel, duygusal ya da davranışsal boyutlarla ilgili bir ölçüm yapmak amacıyla kullanılır. Hangi alanda bir değerlendirme yapılmak isteniyorsa ona uygun ve her açıdan incelenebilecek bir test yapılmalıdır. Bugün endüstride, eğitimde, klinik ve rehberlik merkezlerinde kullanılan çok sayıda çeşitli testler vardır. Bu noktada doğru testin uygulanması önemlidir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu testler; çocukların gelişim süreçlerini takip etmek ve doğru yönlendirme yapabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Zeka testleri derlememizde eğer bu değerlendirme ilginizi çektiyse psikoloji sayfamıza göz atıp psikolojiyle alakalı daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Binet testleri

Zeka Testi,Zeka Binet, Testi Wechsler ,Testi Zeka ,Testlerinin Tarihçesi, Zeka, IQ Testi, Zeka Nasıl Gelişir, Zeki İnsan Nasıl Olur, Zeka ve Akıl İlişkisi

Zeka testini kapsayan 1905 yılında hazırlanan Binet-Simon ölçeği, zorluk sırasına göre dizilmiş 30 problemden oluşmaktadır. 1908 yılında test geliştirildi ve bu problemler yaşlara göre ayrıldı. Günümüzde Stanford-Binet testi olarak bilinen test en fazla kullanılan zeka testlerinden biridir.

2 yaşından itibaren uygulanabilen test yaşlara göre ayrılması nedeniyle ortaya zeka yaşı kavramını atmıştır. Zeka testinde zeka yaşı bireyin hangi yaş aralığındaki bireyler düzeyinde fonksiyon gösterdiğini anlatır. Eğer bir çocuk yedi yaşındaki “ortalama” çocuklar kadar başarı gösteriyorsa o

çocuğun zeka yaşı yedidir deriz. Zeka testinde eğer çocuğun takvim yaşı 6 ise, zeka yaşı 7 olduğu için kendi yaşıtlarına göre bir yıl daha üstündür.

Wechsler testleri

Bir diğer bireysel zeka testlerinden biri de Wechsler testidir. Binet testlerinden farklı olarak, yaşlara göre ayrılma yerine testleri çeşitli alt testlere, ayrıca performans ve sözel olmak üzere iki temel bölüme ayırmıştır. Günümüzde; Wechsler Yetişkinler için zeka testi yani Zeka Ölçeği (WAIS), Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC) VE Wechsler Okul Öncesi Çocuklar için Zeka Ölçeği (WPPSI) olmak üzere 3 ayrı Wechsler testi vardır zeka testinde.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here